Waar vindt u het Debtco case nummer?

Het DebtCo casenummer is het unieke nummer dat door CollectIC wordt aangemaakt wanneer een nieuw incassodossier wordt geüpload. Het is uniek voor het incassobestand en dus niet het unieke nummer dat aan een persoon of bedrijf is toegekend.

Een bedrijf of debiteur kan meerdere incassodossiers hebben, wat betekent dat ze meerdere DebtCo zaaknummers kunnen hebben.

Om het nummer in CollectIC te vinden, moet u eerst zoeken naar de consument of het bedrijf. >>Hoe zoek ik een debtor?

U kunt het zaaknummer van DebtCo zien aan het oranje nummer aan de linkerkant van de weergave, DUKVD10000752 zoals hieronder te zien is:

CollectIC Note

Wanneer u in een incassodossier zit, kunt u het DebtCo zaaknummer zien in de insight for....

CollectIC Case number